SİSTEM ODASI HİZMETLERİ
YAPISAL KABLOLAMA HİZMETLERİ
KABLOSUZ AĞ HİZMETLERİ
IP KAMERA HİZMETLERİ
YEREL AĞ BAĞLANTI (LAN) HİZMETLERİ
GENİŞ ALAN AĞI (WAN) HİZMETLERİ
SUNUCU HİZMETLERİ
VERİ DEPOLAMA HİZMETLERİ
KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
IP TELEFON HİZMETLERİ

YAPISAL KABLOLAMA

Küreselleşen dünyanın getirdiği zorlu rekabet koşulları altında çalışmanın yanında artan ve çeşitlenen müşteri ihtiyaçlarına yanıt vermek durumunda olan ürün ve hizmet sunucu kuruluşlar; etkin bilişim sistemlerini kullanmak zorundalar. Günümüzün yüksek hız ve kapasiteli aktif bilişim sistem ve donanımları da bu özelliklerini destekleyecek fonksiyonel altyapılara ihtiyaç duyuyor.

Yapısal Kablolama Sisteminin Avantajları:

  • Bilgisayar, yazıcı, güvenlik kamerası vb. her türden aktif sistem aynı kablolama üzerinde çalışabilmektedir.
  • Yapısal Kablolama Sistemleri için verilen “uzun periyotlu sistem ve uygulama garantisi” (üreticiye göre değişmekle birlikte 15-20 yıl) ve bu sisteme sahip olmakla yükselecek ortak yazılım, donanım kullanma oranının sağlayacağı maliyet düşürücü etkiler düşünüldüğünde, ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen, sistem, düşük bir “toplam sahip olma maliyeti” ile elde edilir.
  • Yapısal Kablolama; büyük miktarlardaki bilginin, ses, veri ve görüntü şeklinde iletim ve paylaşımını sağlayan; internet, intranet, video konferasn, IP Telefonu vb. uygulamaları destekler.
  • Sistemin getirdiği esneklik sayesinde patch panelde yapılacak basit bir port değişikliği ile; herhangi bir data noktası veya telefon hattının başka bir yere taşınabilmesine olanak sağlanmaktadır.
  • Yapısal Kablolama üzerinden kaynaklanabilecek arızalar kısa sürede tesbit edilip giderilebilir.
  • Sistem yönetiminin basitleşmesi ile uzman çalıştırma ihtiyacı ortadan kalkar.
  • Kablolama Organizasyonu sağlanmakta ve uygulanan Patch Panel ve Kabinet Sistemi ile kablolar dekoratif bir görüntü kazanmaktadır.
  • Yapısal Kablolama ile 1 Gbps’a kadar bütün hızları desteklemek mümkündür.
  • Bilgisayar, yazıcı, sunucu, program, data base vb. donanım ve yazılımlar, tam kapasite ile çalışabilecekleri bir ağ üzerinde işletildiklerinde; amaçta birleşmiş ekiplerle elde edilebilen sinerji etkisi yaratırlar.
  • Artan ve çeşitlenen müşteri ihtiyaçlarına yoğun rekabet koşulları altında yanıt vermek durumunda olan; ürün ve hizmet sunucularının gereksinim duydukları hızlı ve etkin bilişim sistemleri; bu otomasyonu destekleyecek fonksiyonel altyapılar üzerine kurulmalıdır. Amaca uygun projelendirilmiş ve uygulanmış bir Yapısal Kablolama Sistemi; mevcut üstyapıyı desteklemenin yanında, orta ve uzun vadede ortaya çıkabilecek ek kapasite gereksinimlerine de yanıt verebilecek esneklikte olmalıdır.